WIE ZIJN WIJ ?

 

Tandemvzw is een kleinschalige, vergunde zorgaanbieder voor volwassenen met een mentale/cognitieve beperking en eventuele bijkomende beperkingen, die zowel dag- als woonondersteuning aanbiedt in Diepenbeek.

In een familiale, gezellige sfeer werken we met onze gasten aan hun persoonlijke groei en welbevinden, in sterke betrokkenheid en contact met hun familie en aandacht voor de lokale verankering. We zetten in op een ruim keuzeaanbod aan activiteiten en uitstappen.

Om dit te realiseren vertrekken we vanuit 3 basisvragen:

  • Wat kunnen we doen om je hier goed te laten voelen?
  • Hoe kunnen we je stimuleren en prikkelen om bij te dragen aan je persoonlijke groei?
  • Wie heb je hierbij nodig?

Binnen Tandem gaan we uit van een holistische mensvisie, waarbij we kijken naar het totaal beeld van de persoon in al zijn ontwikkelingsfacetten; ingebed in zijn sociale context.

We zetten in op:

  • persoonlijke groei en welbevinden;
  • een familiale gezellige sfeer;
  • een sterke betrokkenheid met de families van de gasten;
  • een ruim keuze-aanbod aan activiteiten en uitstappen.

We nemen een open houding aan, wat maakt dat we een gelijke bereidheid tot dienstverlening hebben zonder onderscheid te maken in ras, huidskleur, geslacht, taal, godsdienst, seksuele geaardheid, politieke of andere overtuiging, afkomst, welstand, geboorte of welke andere toestand…