BELANGRIJKE DATA

1983: Tandem wordt opgericht door een aantal vrijwilligers uit Diepenbeek

1984: Tandem start dagopvang voor enkele mentaal gehandicapte volwassen

1987: Het dagcentrum wordt opgestart

1988: Er wordt een erkenning aangevraagd aan de Vlaamse gemeenschap

1992: Tandem krijgt een erkenning voor dagopvang van 10 mentaal gehandicapte personen

1994: Tandem start wonen in een huurpand in de Peperstraat in Diepenbeek

1996: Het dagcentrum wordt ruimtelijk uitgebreid

1998: De woonvorm wordt officieel erkend

2002: De nieuwbouw met 14 kamers en het dagcentrum voor 40 gasten is een feit

2006: Start begeleid wonen in de Noordenstraat (het Heidehuis is geboren)

2007: Start seniorenwerking

2008-2009: 25 jaar Tandemvzw wordt gevierd

2011: De wettelijke structuur van begeleid wonen wijzigt in Dienst inclusieve ondersteuning

2012: Start nieuwbouw

2013: Nieuwbouw met 9 extra kamers en uitbreiding van het dagcentrum wordt in gebruik genomen

2019: Aankoop Heidehuis 2, waardoor 5 extra kamers