Mensen met een beperking zijn zeer gemotiveerde werkkrachten. Alhoewel zij met bepaalde beperkingen door het leven gaan, beschikken zij vaak over heel wat vaardigheden.

Wanneer zij als onbezoldigde werkkracht taken op zich nemen, wordt het werk van anderen verlicht.

Het vast personeel krijgt dan meer ruimte om zich met hun kernopdracht bezig te houden.

De begeleid werker vervangt geen andere werknemer.

 

U hoeft die persoon niet extra vast in dienst te nemen, het gaat om een vrijwillig engagement.

Voor uw bedrijf of organisatie zou dit kunnen betekenen dat een persoon met een beperking, onbezoldigd, een steentje komt bijdragen.

 

Het werk is meestal beperkt in tijd en kan variëren van enkele uren tot enkele dagen per week.

We vinden het belangrijk om een win/win situatie te creëren voor beide partijen.

 

INTERESSE, neem contact op met onze jobcoach.