Begeleid werken haalt personen die normaal geen aansluiting vinden in het gewone of beschermde arbeidscircuit, uit de inactiviteit en biedt kansen tot engagement in de samenleving.

 • Volwassen personen met een verstandelijke beperking;
 • Motorische of meervoudige beperking;
 • Personen met ASS;
 • NAH- patienten;
 • Personen met een psychische of psychiatrische problematiek;
 • Personen in een meervoudige achterstellingsproblematiek.

Die beschouwd worden als niet- werkenden. De begeleidwerker kan rekenen op individuele ondersteuning en begeleiding via aangepaste methodieken en Supported Employment.

 

Supported Employment                                                                                                      

 1. Aanmelding / intake: verwachtingen van de begeleid werker;
 2. Assessment: profiel van de begeleid werker, wensen, ambities, mogelijkheden, capactiteiten, problemen, beperkingen, beeldvorming;
 3. Jobfinding: een geschikte werkplaats vinden, die past binnen de interesse en mogelijkheden;
 4. Jobmatching: Taak inhoud bekijken, concrete afspraken maken, testfase;
 5. Jobcoaching: Opleiding op de werkplaats. De jobcoach zorgt voor de nodige aanpassingen, pictogrammen, geheugensteuntjes, relatie begeleidwerker – werkbegeleider (vertrouwenspersoon op de werkvloer).

De coaching is in de beginfase intensief, maar neemt systematisch af. Er is een evolutie van een permanente aanwezigheid naar begeleiding op afstand.

Opvolging blijft!

Werkbezoeken, evaluaties, aanleren van nieuwe taken,…