CORONA Bezoekregeling

Bezoekregeling Tandem vzw

Beste ouder, familielid, betrokkene, sympathisant,…

We zitten ondertussen al vele maanden in deze bevreemdende situatie. We begrijpen dat de maatregelen een enorme impact hebben op het dagelijkse leven van ieder van u en niet in het minst van onze gasten. Vanuit de Vlaamse-Taskforce COVID-19 kregen we de opdracht om een bezoekregeling uit te werken. We hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken met de stafleden, syndicale afvaardiging en afgevaardigden van de gebruikersraad* en komen zo tot onderstaand voorstel. 

Algemene principes

Bij het uitwerken van deze bezoekregeling vertrekken we vanuit volgende basisprincipes

  • We stellen maximaal de gezondheid van alle bewoners, bezoekers en personeel voorop.
  • We hebben aandacht voor het psychosociaal en relationeel welbevinden van de bewoners en hun context.

Concrete afspraken

  • Bezoek binnen kan maar de mondmaskers blijven op totdat je op je plaats zit, daarna mag je het afzetten.
  • We vragen om de handen goed te ontsmetten, zowel vooraf als nadien.  
  • Personen die ziek zijn of symptomen van COVID-19 vertonen kunnen niet op bezoek komen.
  • Voor bewoners die drager zijn van COVID-19 kan geen bezoek gepland worden. Dit tot 14 dagen nadat de symptomen zijn waargenomen.
  • Je toont het ondertekende document in bijlage (verklaringen) per bezoeker aan de aanwezige begeleiding. Daarna kan het in de brievenbus gedropt worden. Je kan een leeg document vragen aan de aanwezige begeleiding.

 

Bijlage: verklaringen bij bezoek aan Tandem vzw.

Ik verklaar hierbij dat ik door Tandem vzw op de hoogte ben gebracht van de nodige afspraken die gelden bij het verloop van het bezoek.

Handtekening bezoeker:

Ik verklaar hierbij dat ik de laatste 14 dagen geen symptomen heb vertoond van een mogelijke COVID-19 besmetting en dat ik de laatste 14 dagen niet positief testte op een COVID-19 test.

Handtekening bezoeker:

Ik verklaar hierbij dat ik, wanneer ik tot de risicogroep behoor, door Tandem vzw attent werd gemaakt op de mogelijke risico’s die aan dit bezoek zijn verbonden.

Handtekening bezoeker:

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Voor welke bewoner komt u? …………………………………………………………………………………………………………

Wat is uw band met deze bewoner? ……………………………………………………………………………………………….

Datum en uur: ….………/……………/ 2021        om ………………………………………………………….…………………u

Waar ging het bezoek door:    O buiten                                         O Binnen

Gelieve dit document volledig ingevuld te tonen aan de begeleiding en dan in de brievenbus te steken.