ZORGPAKETTEN

Zorgpakket woonondersteuning

In het minimale zorgpakket zitten volgende aspecten vervat in de vorm van begeleiding voor de gast :

Waar nood is aan meer zorgondersteuning of intensievere begeleidingsvragen dient er in een gesprek of persoonlijk onderhoud met de voorziening gekeken te worden welke specifieke vereisten er zijn en welk aantal extra personeelspunten hiervoor noodzakelijk zijn.

We bieden binnen de woonondersteuning 3 gedifferentieerde zorgpakketten aan.

Deze zijn afgestemd op de geobjectiveerde zorgbehoeften van de gast en afhankelijk van de begeleidingsintensiteit en de nood aan permanent toezicht.

Elk zorgpakket, samen met het aantal dagen je gebruik wenst te maken van de ondersteuning, komt overeen met een bepaald aantal punten (personeelsmiddelen), die nodig zijn om de zorg te garanderen.

We krijgen ondersteuning van extra krachten (vrijwilligers, stagiaires, …), die voor ons van onschatbare waarde zijn om de zorg optimaal op de maat van de gast te laten aansluiten.