ZORGPAKKETTEN

Zorgpakket dagondersteuning

 

Het minimale zorgpakket (1) binnen de dagondersteuning omvat:

 

We bieden binnen de dagbesteding 3 gedifferentieerde zorgpakketten aan.

Deze zijn afgestemd op geobjectiveerde zorgbehoeften van gasten en afhankelijk van de begeleidingsintensiteit en de nood aan permanent toezicht. Waar nood is aan meer zorgondersteuning of complexere begeleidingsvragen dient er in een gesprek of persoonlijk onderhoud met de voorziening gekeken te worden welke specifieke vereisten er zijn en welk aantal extra personeelspunten hiervoor noodzakelijk zijn.

De intensiteit van het zorgpakket, samen met het aantal dagen dat je gebruik wenst te maken van de dagondersteuning, bepaalt het aantal punten (personeelsmiddelen) die noodzakelijk zijn om de zorg zoals hierboven besproken wordt, te kunnen garanderen.

We krijgen ondersteuning van extra krachten (vrijwilligers, stagiaires, …), die voor ons van onschatbare waarde zijn om de zorg optimaal op de maat van de gast te laten aansluiten.