Maatregelen Coronavirus

Het coronavirus (COVID-19) heeft zich inmiddels ook verspreid in Vlaanderen. Bij Tandem nemen we daarom ook onze voorzorgen. We blijven verder inzetten op preventieve maatregelen. Maar omdat het virus ondertussen verder in opmars is én aangezien wij werken met een zeer kwetsbare groep van personen, nemen wij een aantal extra maatregelen. Dit met als doel het virus zolang mogelijk buiten de muren van Tandem te houden en onze meest kwetsbare bewoners maximaal te beschermen. Deze uitzonderlijke situatie vraagt dan ook om uitzonderlijke maatregelen.

 

Wat is het coronavirus?

Coronavirussen zijn een grote familie van virussen die ziekten veroorzaken, variërend van verkoudheid tot ernstige ziekten. Veel voorkomende tekenen van infectie zijn koorts, hoesten, kortademigheid en ademhalingsmoeilijkheden. Ouderen en mensen met bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder voor ernstige symptomen.

Alle informatie over de uitbraak van dit virus en de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid vind je terug op deze website.

 

Bezoek aan Tandem

Om een uitbraak van het virus bij vzw Tandem te voorkomen, nemen we een aantal maatregelen wat bezoeken aan onze bewoners betreft:

 • In de leefgroepen wordt geen bezoek toegestaan, ook niet van naaste familie. Personeelsleden en stagiairs die gebonden zijn aan de leefgroep mogen de leefgroep wel bezoeken. De externe zorgverleners van de thuisverpleging, zelfstandige kinesisten en de artsen mogen naar de leefgroep komen om daar hun taak te vervullen, mits zij de door de overheid verspreide hygiënische regels in acht nemen.
 • Wij adviseren ouders/families om hun kind/familielid bij Tandem te laten. Indien zij hun kind/familielid toch wensen te halen in weekend kunnen zij de bewoner niet terug naar Tandem brengen tot 3 april. De situatie na deze datum wordt op de voet opgevolgd.
 • Wie de was wil komen halen moet zich hiervoor melden aan het onthaal, tijdens de kantooruren. De was zal door de betrokken personeelsleden gebracht worden zodat er geen interactie is met de bewoners.
 • Er vinden in deze periode geen mobiele en ambulante begeleiding plaats, geen gesprekken met ouders en geen handelingsplanbesprekingen met ouders.
 • In functie van mogelijke 'contact-tracing' na een eventuele besmetting, vragen wij dat er een register getekend wordt bij toegang. Dit register ligt voor de Onze-Lieve-Vrouwstraat aan het onthaal bij Linda en voor de Noordenstraat aan het bureel van de begeleiding.
 • Voor de hoofdgebouwen geldt dat er maar 1 hoofingang gebruik wordt. De andere ingangen worden gesloten.
 • Medewerkers en andere partners die niet noodzakelijk in een leefgroep moeten zijn, blijven hier ook weg.

Dagopvang

 • We aligneren ons voor de dagopvang op de richtlijnen en afspraken die gelden bij crèches en scholen.
 • Ouders wordt met aandrang gevraagd hun kind zelf te brengen, bij voorkeur niet door de grootouders die 65+ zijn. We vragen hen ook om zich hierbij niet te laten vergezellen door kinderen jonger dan 16 jaar.
 • We vragen ouders van de dagopvang om bewoners aan de voordeur af te zetten en op te halen.
 • Er wordt geen mix van activiteiten georganiseerd tussen bewoners van de dagopvang en de bewoners van de andere leefgroepen.
 • Tot en met 3 april staan we geen logeren en geen flexibele opvang toe.

Activiteiten en evenementen

 • Onze bewoners nemen geen deel aan externe activiteiten en evenementen samen met externen (bv. zwemmen, winkelen, bioscoopbezoek …).
 • Wat Tandem vakantie betreft is het nog niet duidelijk of deze kan doorgaan. We wachten hiervoor op verdere instructies van de overheid.
 • De Poos werd gesloten tot nader bericht.
 • Alle grote activiteiten en evenementen georganiseerd door Tandem worden geannuleerd of indien mogelijk uitgesteld (bv. Pizza-actie, …).
 • Er worden voorlopig geen activiteiten met de bus of auto georganiseerd. Bewoners mogen de campus enkel verlaten om te wandelen of te fietsen.
 • Er worden met bewoners geen winkels of cafés bezocht.

 

We begrijpen dat deze maatregelen zéér ingrijpend zijn maar we moeten ons focussen op het welbevinden van ons gasten. We doen ons uiterste best om ons aanbod zo attractief mogelijk te houden, zeker de volgende 3 weken, en hopen dat we op deze manier het Coronavirus snel achter ons kunnen laten.

Dank voor uw begrip

Jan