Corona: Terug naar huis

Beste ouder, familielid

 

Vrijdag 12 juni start deze procedure.

Algemene principes

Bij het uitwerken van deze regeling vertrekken we nog steeds vanuit volgende basisprincipes

 • We stellen maximaal de gezondheid van alle bewoners, bezoekers en personeel voorop.
 • We hebben aandacht voor het psychosociaal en relationeel welbevinden van de bewoners en hun context.

De versoepeling van transfers kan maar als de situatie aangaande COVID-19 volledig onder controle is, dit zowel in de thuissituatie als in de voorziening. Dat betekent het volgende:

 • Er is in Tandem geen uitbraak. Als er een uitbraak is geweest, zijn alle quarantaineperiodes afgelopen? Dat kan bekeken worden per Huis. 
 • De bewoner vertoont geen symptomen van COVID-19 (al dan niet getest).
 • Er verblijven (of verbleven) in het gezin geen andere personen met symptomen van COVID-19. Als er wel symptomen waren, moeten alle symptomen verdwenen zijn en moeten de quarantainemaatregelen van 14 dagen afgelopen zijn. 

Een overstap kan dus niet voor personen met acute symptomen van de bovenste of onderste luchtwegen (hoesten, niezen, keelpijn, hoofdpijn, koorts). Ondersteuning op afstand (telefoon, online gesprek) kan wel.

Concrete afspraken

 • Om het risico te beperken laten we maximum 1 volledig weekend per maand toe. Kies je ervoor om overdag naar huis te gaan (zonder overnachting) dan is dit ook slechts één maal per maand toegelaten. Dit is in overeenstemming met de richtlijnen van de Vlaamse taskforce om één transfer om de drie à vier weken toe te laten.
 • Extra laten we ook één maal per maand toe dat bewoners gehaald worden voor een bezoek aan de dokter, kapper, pedicure,… waarbij de veiligheidsmaatregelen uiteraard heel strikt moeten opgevolgd worden. Na dit bezoek worden de bewoners dadelijk terug gebracht.
 • We vragen met aandrang dat de gezinsleden zich strikt houden aan de algemene regels inzake veiligheid en preventie, en dat ze de gast zo weinig mogelijk in contact brengen met personen uit andere contactbubbels. De richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad met betrekking tot contactmogelijkheden worden in ieder geval gerespecteerd.
 • Wat de teststrategie betreft wijzigt de hele regelgeving. Bewoners die een weekend of een dag naar huis gaan worden niet meer getest bij het terug binnen komen. Er zijn enkel nog testen voorzien voor bewoners die langdurig (meer dan 2 weken) thuis verbleven. Deze bewoners kunnen 2 voorgeschreven scenario’s volgen:
 • De persoon die wordt opgenomen, wordt getest op de dag van opname, verblijft dan 5 dagen in kamerisolatie, wordt op dag 5 nogmaals getest en verblijft verder in kamerisolatie tot de uitslag van de tweede test gekend is. Als ook de tweede test negatief is, kan de kamerisolatie opgeheven worden. Indien positief, moeten de quarantaine-richtlijnen gevolgd worden.
 • Het gezin vraagt aan de huisarts om reeds 5 dagen voor de opname te testen. Het gezin engageert zich om de betrokken persoon niet meer in contact te brengen met andere contactbubbels. Bij de effectieve opname ondergaat de nieuwe bewoner een tweede test, en verblijft in kamerisolatie tot het tweede testresultaat gekend is. Indien negatief, kan de kamerisolatie opgeheven worden. Indien positief, moeten de quarantaine-richtlijnen gevolgd worden.
 • Als de bewoner op het moment dat hij zou terugkeren, symptomen vertoont die wijzen op (een vermoeden van) COVID-19, moet het gezin de bewoner mee terug nemen en zelf verder kunnen instaan voor de opvang en dit minstens tot het einde van de 14-daagse quarantainemaatregelen. Anderzijds moet het gezin er zich van bewust zijn dat, als er zich in Tandem een besmetting voordoet, gevraagd zal worden in Tandem te verblijven tot de 14-daagse quarantainemaatregelen zijn opgeheven. De situatie wordt geëvalueerd samen met een arts en eventueel de dienst Preventie van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
 • Het agentschap vraagt om bewoners die naar huis gaan maximaal te scheiden van anderen maar dit is binnen onze setting niet mogelijk.

Stappenplan

 • Er werd reeds contact opgenomen met alle families of bewindvoerders om de noden in kaart te brengen. We maken vanuit Tandem een verdeling op, in samenspraak met betrokken familie of bewindvoerder, wie wanneer naar huis kan. We houden hierbij rekening met onderstaande verdeelsleutel
  • Eerst diegene die thuis zijn en mogelijk terug willen komen.
   • Deze bewoners kunnen pas volgende maand terug naar huis. 
  • Daarna volgen de bewoners die normaal naar huis gaan
   • Wekelijks
   • Tweewekelijks
   • Maandelijks
   • Sporadisch
  • We maken een planning op voor de eerste maand. Daarna evalueren we deze procedure.

Door de gewijzigde regelgeving zijn we genoodzaakt om al eerder de procedure te evalueren en aan te passen. Er werd opnieuw contact opgenomen met de betrokken families of bewindvoerders om deze procedure door te spreken.

 • Bewoners die langdurig thuis zijn geweest worden getest bij het binnenkomen.
 • Je dient zelf te voorzien in vervoer, er zijn dus geen busrondes om te halen of te brengen.
 • Op de dag van ophalen spreek je een duidelijk uur af zodat de aanwezige begeleiding de nodige materialen (valies, medicatie, en andere weekendspullen) klaar kan zetten. Het is niet mogelijk om zelf binnen in de leefruimte te komen! Mochten er specifieke zaken mee naar huis moeten geef je dit best vooraf door aan de begeleiding.
 • Tijdens het verblijf hou je rekening met de geldende veiligheidsvoorschriften.
 • Bij het terugbrengen neem je eveneens buiten afscheid op het afgesproken uur. De begeleiding zal de gast naar de kamer begeleiden. Daar moet hij/zij wachten tot maandagochtend voor de testafname. Nadien blijft hij/zij op de kamer tot het resultaat beschikbaar is. Bij een negatieve test mag hij/zij aansluiten in de leefgroep.

We begrijpen dat deze maatregelen zeer strikt zijn maar enkel op deze manier vertrouwen we erop dat we de veiligheid voor alle bewoners en personeelsleden kunnen garanderen.

Dank voor uw begrip

Jan