CORONA Bezoekregeling

Bezoekregeling Tandem vzw

Beste ouder, familielid, betrokkene, sympathisant,…

We zitten ondertussen al vele weken in deze bevreemdende situatie. We begrijpen dat de maatregelen een enorme impact hebben op het dagelijkse leven van ieder van u en niet in het minst van onze gasten. Vanuit de Vlaamse-Taskforce COVID-19 kregen we de opdracht om een bezoekregeling uit te werken. We hebben daarom de koppen bij elkaar gestoken met de stafleden, syndicale afvaardiging en afgevaardigden van de gebruikersraad* en komen zo tot onderstaand voorstel. Maandag 11 mei start deze procedure.

Algemene principes

Bij het uitwerken van deze bezoekregeling vertrekken we vanuit volgende basisprincipes

 • We stellen maximaal de gezondheid van alle bewoners, bezoekers en personeel voorop.
 • We hebben aandacht voor het psychosociaal en relationeel welbevinden van de bewoners en hun context.

We slagen er tot nu toe in om het virus buiten te houden en we willen deze inspanningen niet teniet doen door te snel de teugels te laten vieren. Daarnaast vinden we contact houden met familie ook heel belangrijk en willen we hier zoveel mogelijk op inzetten.

Concrete afspraken

 • We laten geen bezoekers toe in de leefruimte maar wel aan het raam of de deur. Gasten begrijpen vaak niet dat ze familie niet mogen vastnemen en we moeten hier preventief optreden. Voorkomen is beter dan genezen, daarom zien we het raam of de deur als een barrière die duidelijkheid geeft voor onze gasten.
 • We tekenen een krijtlijn op de grond tot waar de familie mag komen (minimum 2m).
 • We vragen aan bezoekers om een mondmasker te voorzien, dit voor alle veiligheid. We weten dat de afstand van 2m normaal voldoende is maar gezien de onvoorspelbaarheid van sommige gasten spelen we hier op zeker.
 • We vragen om de handen goed te ontsmetten, zowel vooraf als nadien.
 • We laten maximum 3 bezoekers toe per bezoek. Omdat we het bezoek buiten organiseren moeten deze bezoekers niet steeds dezelfde zijn.  
 • Een bezoek kan maximaal 30 minuten duren.
 • Aangezien we verplicht zijn om toezicht te houden op het bezoek kunnen we een wandeling of het verlaten van de site niet toestaan. Dit toezicht gebeurd door de aanwezige begeleiding.
 • Personen die ziek zijn of symptomen van COVID-19 vertonen kunnen niet op bezoek komen.
 • Voor bewoners die drager zijn van COVID-19 kan geen bezoek gepland worden. Dit tot 14 dagen nadat de symptomen zijn waargenomen.

 

Stappenplan

 • Als je op bezoek wil komen neem je eerst contact op met de leefgroep om een concrete afspraak te maken. De leefgroep is je vast aanspreekpunt betreffende bezoeken.
  • voor Huis 1 & 2 op het nummer 011/299872
  • voor Huis 3 op het nummer 011/299873
  • voor het Heidehuis op het nummer 011/727826
 • Op het afgesproken moment kom je toe en je toont het ondertekende document in bijlage (verklaringen) per bezoeker aan de aanwezige begeleiding. Daarna kan het in de brievenbus gedropt worden. Je kan een leeg document vragen aan de aanwezige begeleiding.
 • Aan de brievenbus staat een bus ontsmettingsalcohol om je handen te ontsmetten. Je hebt zeker je mondmasker op!
 • Bezoek aan Huis 1 & 2 wordt georganiseerd aan de deur of het schuifraam of via het raam aan de kamer. Bezoek aan Huis 3 wordt georganiseerd aan de deur bij het overdekt terras. Bezoek aan het Heidehuis wordt georganiseerd aan de voordeur. Bij mooi weer kan je een stoel en tafel nemen om buiten te zitten maar deze moeten dan vooraf en nadien goed ontsmet worden. Materiaal hiervoor kan je vragen aan de begeleiding.
 • Na maximaal 30 minuten stopt het bezoek.   

 

Bijlage: verklaringen bij bezoek aan Tandem vzw.

Ik verklaar hierbij dat ik door Tandem vzw op de hoogte ben gebracht van de nodige afspraken die gelden bij het verloop van het bezoek.

Handtekening bezoeker:

Ik verklaar hierbij dat ik de laatste 14 dagen geen symptomen heb vertoont van een mogelijke COVID-19 besmetting en dat ik de laatste 14 dagen niet positief testte op een COVID-19 test.

Handtekening bezoeker:

Ik verklaar hierbij dat ik, wanneer ik tot de risicogroep behoor, door Tandem vzw attent werd gemaakt op de mogelijke risico’s die aan dit bezoek zijn verbonden.

Handtekening bezoeker:

Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Voor welke bewoner komt u? …………………………………………………………………………………………………………

Wat is uw band met deze bewoner? ……………………………………………………………………………………………….

Datum en uur: ….………/……………/ 2020         om ………………………………………………………….…………………u

Gelieve dit document volledig ingevuld te tonen aan de begeleiding en dan in de brievenbus te steken.